obrázek v hlavičce

Způsob značení

Certifikované výrobky mohou být značeny třemi způsoby:

začleněním značky (loga) do etikety nebo na obal výrobku na základě grafického manuálu
označením výrobku (nebo jeho obalu) samolepkou nebo visačkou se značkou, vyrobenou podle Grafického manuálu značky
razítkem vytvořeným podle Grafického manuálu značky, které se otiskne na obal nebo další součásti certifikovaného výrobku
• v případě výrobků, které nelze jednotlivě značit (např. pečivo), budou způsob a podmínky značení stanoveny individuálně po dohodě koordinátora s výrobcem, např. označením prodejního pultu či regálu apod.

Řádné označení každého výrobku, který získal certifikát, je pro výrobce povinností. Proto nás prosím neváhejte kontaktovat, jestliže se setkáte s výrobky označenými nekvalitně nebo nedbale.