obrázek v hlavičce

ZNOJEMSKO regionální produkt

Značka pro místní výrobky na Znojemsku a Moravsko-Krumlovsku by se svých prvních držitelů měla dočkat na počátku roku 2013. První typicky vinařský region mezi všemi regionálními značkami si možná překvapivě zvolil za svůj symbol zelenou ještěrku, která symbolizuje stepní charakter místní přírody, kde prosluněné vinice střídají obilné lány a lemuje meandrující tok řeky Dyje. Značka bude udělována na celém území okresu Znojmo.