obrázek v hlavičce

Výzvy PRV

VÝZVA PRV4

Datum vyhlášení: 11. 5. 2020

Příjem žádosti od: 1. 6. 2020

Příjem žádostí do: 10. 7. 2020

Vyhlášené Fiche:

Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 3.239.397 Kč

Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 250.599 Kč

Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 526.525 Kč

Fiche 6: Občanská vybavenost - alokace 3.150.000 Kč

Seminář pro žadatele se uskuteční 26.5.2020 od 13 hodin formou videokonference na odkazu https://meet.jit.si/SeminarPRV

NOVÝ SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Zápis Rada MAS 2.11.2020

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 

Zápis Rada MAS 9.9.2020

Zápis Výběrová komise 25.8.2020

Zápis Výběrová komise 12.8.2020

Seznam přijatých žádostí o dotaci na MAS

Text výzvy

Schválení výzvy

Fiche vyhlášené ve výzvě PRV4:

(přílohy je nutné nejdříve stáhnou do PC a poté otevřít)

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3 

Fiche 6 

Informace pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele

Videozáznam ze semináře zašleme na přání přes službu Úschovna na Váš e-mail. Neváhete nás kontaktovat na e-mailu mas@podchlumi.cz!

Pravidla - aktualizovaná

Interní postupy MAS Podchlumí, z.s - 4. vydání

Informace k přístupu do Portálu farmáře

Postup pro vygenerování žádosti o dotaci a následné postupy

CZ NACE

Vzory a formuláře povinných a nepovinných příloh MAS:

Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení kategorie podniku MSP (vygenerujete u rozpracované žádosti o dotaci v Portálu farmáře)

Příloha č. 7 - Souhlasná stanoviska MŽP (Fiche 1)

Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (Fiche 6)

Vzor - Smlouva o spolupráci (Fiche 6)

Vzor - Čestné prohlášení žadatele o aktivním provozu 

Vzor - Čestné prohlášení žadatele ke stavebním pracím

 

VÝZVA PRV3

V pátek 14.6.2019 byla vyhlášena třetí výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 1 000 000 Kč a to v následujících fichích:

Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 500 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 14.6.2019 do 15.7.2019.

Seznam přijatých žádostí z výzvy PRV3

Zápis ze zasedání Výběrové komise 1.8.2019

Zápis ze zasedání Výběrové komise 15.8.2019

Zápis ze zasedání Rady MAS 22.8.2019

VÝZVA PRV2

V pondělí 4.6.2018 bude vyhlášena druhá výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 6 350 000 Kč a to v následujících fichích:
Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 900 000 Kč
Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 450 000 Kč
Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 500 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 18.6.2018 do 4.7.2018.

Seznam přijatých žádostí z výzvy PRV2

Seznam vybraných a nevybraných žádostí z výzvy PRV2

 

VÝZVA PRV1

V pondělí 10.7.2017 byla vyhlášena první výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 5 300 000 Kč a to v následujících fichích:
Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 000 000 Kč
Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 800 000 Kč
Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 000 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč
 
Termín příjmu žádostí byl od 24.7.2017 do 8.8.2017.
 

 

Důležité odkazy:
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků na http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni (v sekci ke stažení naleznete oranžový nadpis: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - po rozkliknutí odkazu naleznete formulář, příručku i manuál k vyplnění).

Soubory ke stažení