obrázek v hlavičce

Uplatňování principu LEADER v KHK

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení.

Na realizaci byla stanovena Koordinančí pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS.

Zápisy z pracovních jednání, metodika Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji (výstup projektu) i její prezentace na závěrečné konferenci k projektu v Choceradech, jsou ke stažení pod článkem.

Seznam partnerů projektu
Seznam zúčastněných MAS a členů KPS projektu „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“

1. Společná CIDLINA, z.s. 26662779 Jana Bitnerová bitnerova@spolecnacidlina.cz, tel. 739 065 778
2. POHODA venkova, z.s. 27005577 Tomáš Vidlák manager.pohoda@val.cz,
tel. 604 535 956
3. MAS Mezi Úpou a Metují 27013391 Zdeňka Hovorková zdenavysokov@seznam.cz
tel. 491 490 038, 606 636 640
4. Hradecký venkov o.p.s 27517730 Jana Rejlová rejlovajana@seznam.cz,
tel. 731 516 980
5. Místní akční skupina Krkonoše, o.s. 27005844 Erika Kováčiková kovacikova@mas-krkonose.cz,
tel. 608 520 063
6. Místní akční skupina Království-Jestřebí hory, o.p.s. 27511227 Jana Balcar balcar@kjh.cz
tel. 725 632 629
7. MAS Brána do Českého ráje 27045757 Jaroslava Nekavasilová masbcr@seznam.cz
tel. 724 359 868
8. Otevřené zahrady Jičínska, z. s. 27017346 Kamila Kabelková otevrenezahrady@seznam.cz,
tel. 602 420 396
9. MAS Královédvorsko, z.s. 01365525 Lenka Křížová Krizova.lenka@maskd.cz,
tel. 739 243 465
10. Sdružení SPLAV, z.s. 26983389 Kateřina Holmová katerina@sdruzenisplav.cz,
tel. 732 578 889
11. NAD ORLICÍ, o.p.s. 27513823 Petr Kulíšek Petr.kulisek@nadorlici.cz,
tel. 604 201 113
12. Podchlumí o.s. 27015947 Kateřina Burianová mas@podchlumi.cz,
tel. 777 854 526
13. MAS Broumovsko + 27006808 Pavlína Machková mas@broumovsko.cz
tel. 604 228 006
14. MAS Stolové Hory, o.s. 22741453 Jiří Škop skop@meu-police.cz
tel. 491 541 119