obrázek v hlavičce

Animace škol s MAS - ŠABLONY

Výzva č. 02_20_080 Šablony III


Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

 

 
Seznam šablon je zobrazen zde
Seznam příloh k žádosti je zde
 
Kalkulačka indikátorů, příručka pro žadatele a seznam škol jsou zobrazeny v "Souborech ke stažení" na konci stránky.
 

MAS zdarma poskytuje metodickou pomoc pro školy, školská a další vzdělávací zařízení s výběrem vhodných šablon. Poskytuje konzultační činnost při realizaci projektu, při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, stejně jako při ukončování realizace projektu a při kontrolách. To vše v rámci projektu "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Podchlumí" spolufinancovaného Evropskou unií.

 

Workshopy k šablonám:

Připravujeme pro Vás praktické workshopy, kde Vás krok za krokem provedeme procesem přípravy a podání žádosti o dotaci. O termínech budete informováni. 

 

Povinná publicita

Plakát velikosti A3 je možné vygenerovat na odkazu: https://publicita.dotaceeu.cz/, přičemž nezapomeňte, že název projektu musí být totožný s názvem ve smlouvě.

 

 

UKONČENÉ VÝZVY na šablony:

Výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 ŠABLONY II

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 28. února 2018 výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Veškeré informace jsou dostupné na webu MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii.

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Informujeme, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.