obrázek v hlavičce

Půjčování techniky - pódia, parketu, jarmarečních stánků

Parket, pódium se zastřešením a jarmareční stánky

MAS Podchlumí, z.s. umožňuje výpůjčku parketu, pódia se zastřešením a jarmarečních stánků pouze obcím na území MAS Podchlumí a obci Stračov za předpokladu jejich využití na akce pořádané obcí na jejím území a v obecním zájmu.

MAS Podchlumí, z.s. umožňuje výpůjčku dřevěných jarmarečních stánků držitelům značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt za předpokladu využití těchto stánků pouze pro účely veřejné prezentace regionálních výrobků.

Ostatním subjektům není půjčování uvedených movitých věcí umožněno, stejně jako nájemce není oprávněn předmět nájmu poskytnout třetí osobě.

Kalendář půjčování techniky je ke stažení TADY

Provozní řád i ceník jsou k dispozici v souborech v dolní části stránky. 

Požadavky na rezervace přijímáme pouze v písemné podobě na e-mailu mas@podchlumi.cz.

 

VIDEONÁVOD NA MONTÁŽ TECHNIKY NIVTEC (PÓDIUM, PARKET):

 

VIDEONÁVOD NA DEMONTÁŽ TECHNIKY NIVTEC (PÓDIUM, PARKET):

Soubory ke stažení