obrázek v hlavičce

Prezentace certifikovaných produktů

2019

23. února na Zámeckém masopustu Hořicích

13. března na Velikonočním jarmarku v Lázních Bělohrad

4. – 5. května v Miletíně na Tradiční pouti

4. května na Zvičině při Otevírání letní turistické sezóny

18. května ve Zdobíně na Jarmarku lidových řemesel

25. května v Miletíně na Pivních slavnostech

25. května při Zahájení lázeňské sezóny v Lázních Bělohrad

6. - 7. června na Medobraní v Lázních Bělohrad

19. - 23. června v Lázních Bělohrad na Mezinárodním folklórním festivalu pod Zvičinou

30. června na Byšičkách při Strašidelné Bažantnici

27. července v Miletíně na Jarmarku lidových řemesel

2. - 4. srpna Bažantnice ještě žije v Lázních Bělohrad

25. srpna v Holovousích na Slavnostech sv. Bartoloměje

7. září v Hořicích na Slavnostech hořických trubiček

v září v Hořicích při Slavnostech hořického piva

21. září v Lázních Bělohrad při slavnostech jablek a cibule

5. října v Holovousích na Slavnostech Holovouských Malináčů

12. října na Zvičině při Zavírání turistické sezóny

30. listopadu na Adventních trzích v Hořicích

1. prosince na Adventních trzích v Lázních Bělohrad