obrázek v hlavičce

Regionální produkt

Značka PODKRKONOŠÍ® regionální produkt

V roce 2020 byla vyhlášena již XIII. výzva pro všechny zájemce o udělení značky PODKRKONOŠÍ® regionální produkt. Certifikační komise zasedala 11. září 2020 a udělila šest nových certifikátů. Dalším osmnácti produktům byla certifikace prodloužena. Ochrannou známkou PODKRONOŠÍ regionální produkt® se může pyšnit celkem 37 produktů. 

Fotogalerie zde


V roce 2019 byla vyhlášena již XII. výzva pro všechny zájemce o udělení značky PODKRKONOŠÍ® regionální produkt. Certifikační komise zasedala v září 2019 a udělila dva nové certifikáty. Dalším devatenácti produktům byla certifikace prodloužena. Předání certifikátů proběhlo již tradičně při příležitosti Slavností Holovouských malináčů, které se konalo první říjnovou sobotu.
V novém katalogu regionálních produktů již zájemci nenajdou Keramické výrobky z dílny pana Kulhánka v Hořicích. Provoz ukončil svou činnost na podzim 2019 a MAS Podchlumí, z.s., jako koordinátor značky, děkuje za spolupráci všem, kteří se po celou dobu podíleli na šíření dobrého jména značky v území.

 

Certifikace nových produktů 2018

Po jedenácté se dne 13.9. 2018 sešla v Holovousích certifikační komise značky Podkrkonoší - Regionální produkt, aby udělila oprvánění k užívání této značky. Video z tohoto jednání si můžete spustit na odkazu níže:

Fotogalerii si pak můžete prohlédnout zde:
http://www.zvicinatv.cz/firmy-v-regionu/jak-pro-sve-produkty-ziskat-znacku-podkrkonosi-regionalni-produkt-a-co-to-pro-vyrobce-znamena-podivejte-se-na-video-z-certifikace-novych-zadatelu.html
 

Předání certifikátů novým i stávajícím producentům se uskutečnilo v rámci Slavností holovouských malináčů  dne 6.10.2018. Na následujícím odkazu je ke zhlednutí video z této akce:

Fotografie z předávání zde:
http://www.zvicinatv.cz/firmy-v-regionu/slavnosti-holovouskych-malinacu-a-nove-produkty-se-znackou-podkrkonosi-regionalni-produkt.html

 

Regionální značení produktů
Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše.

Asociace regionálních značek

 

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony (jak tradiční, známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi, nebo i "nové" či zapomenuté) a upozornit na zajímavé produkty, které zde vznikají. Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 27 regionů – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší, Haná, Českosaské Švýcarsko, Jeseníky, Prácheňsko, Broumovsko, Kraj blanických rytířů, Železné hory, Moravská brána, Zápraží, Znojemsko, Toulava, Opavské Slezsko, Krušnohoří, Kraj Pernštejnů, České středohoří, Poohří a Kutnohorsko. V každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě,
a především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území.
V návaznosti na značení výrobků se v některých regionech (Šumava, Jeseníky, Prácheňsko, Kraj blanických rytířů, Moravské Kravařsko, Krušnohoří, Moravský kras, Haná, Opavské Slezsko, Poohří, Beskydy, České středohoří a Kutnohorsko) značení používá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení,
v některých regionech (v Jeseníkách, na Šumavě, v Moravském krasu, v Českosaském Švýcarsku, Českém středohoří a Kutnohorsku) se značí i „zážitky“.

Systém regionálního značení výrobků a služeb je koordinován na národní úrovni Asociací regionálních značek, z.s. (ARZ), která je sdružením regionů s vlastní značkou. Činnost ARZ je upravena stanovami a vnitřním řádem.

V každém regionu působí regionální koordinátor, který zajišťuje správu dané značky, komunikuje s místními výrobci a s ARZ. Značku výrobkům uděluje nezávislá certifikační komise (v každém regionu samostatná) po splnění jednotných pravidel.

Značení je určeno jak návštěvníkům regionů, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, tak i místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Systém regionálních značek je otevřený každému regionu, který má jasně vymezené hranice. Iniciátorem vzniku nové značky musí být nějaká místní organizace či instituce, která se na základě konsensu potenciálních držitelů značky a dalších zapojených subjektů ujme role regionálního koordinátora.

Značení je určeno nakupujícím přímo v regionech - turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce.

Značení lze zavádět bez obav v dalších regionech, protože hlavní působení značky se předpokládá v daném regionu, jednotlivé značky by si tedy neměly konkurovat. Některé výrobky budou mít jistě úspěch i na národní a mezinárodní úrovni a přispějí tak ke zvýšení prestiže značky a celého regionu. Systém „Domácí výrobky“ je otevřený každému regionu, který projeví zájem o zavedení regionální značky.