obrázek v hlavičce

Ostatní projekty

Místní akční skupina se snaží čerpat prostředky pro rozvoj svého území i v dalších programech:

Příklady podaných projektů:

2010 - Nadace Via, Fond T-Mobile, DNY S, 78.750 Kč
2010 - Rozvoj partnerství ZŠ v Podchlumí – Školy bez hranic, OPVK, 3.718.495 Kč