obrázek v hlavičce

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna, uvážlivého hospodáře a budovatele rybniční soustavy na Pardubicku, jež ve své době předčila díla Rožmberků. Pevnost hrází korunovaných statnými duby se vtiskává do života a plodů práce lidí zdejšího kraje.