obrázek v hlavičce

Veletrh Země Živitelka, České Budějovice

01.09.2015

Ve dnech 27. srpna až 1. září se v Českých Budějovicích konal již 42. ročník veletrhu Země Živitelka. Místní akční skupiny se prezentovaly v pavilonu Z, který byl zaměřen na rozvoj venkova. V minulých letech měla v tomto pavilonu každá MAS svůj vlastní stánek, letos byly MASky sdruženy dle regionů, kde působí. Toto rozmístění napomohlo jak návštěvníkům při získávání komplexních informací o regionech, tak zástupcům MAS při výměně zkušeností a diskuzích o novém programovacím období.

Naše MAS měla své zástupce ve stánku MAS NA SEVEROVÝCHODĚ a kromě podávání informací o chodu MAS a našem regionu zde prezentovala také regionální produkty PODKRKONOŠÍ. Návštěvníci veletrhu tak ochutnávali a poté i velmi chválili Kubištovy hořické trubičky a švestky pana Kareše. Tímto děkujeme Kubištovým i Karešovým za bezplatné poskytnutí těchto pochutin na veletrh Země Živitelka a těšíme se na další spolupráci.