obrázek v hlavičce

Zasedání Dozorčí komise

10.06.2015

Ve středu 10.6.2015 od 15 hodin se v Holovousích uskutečnilo zasedání Dozorčí komise MAS Podchlumí, z. s. Přizvána byla také účetní spolku Ing. Kráčmarová a předsedkyně Mgr. Němečková. K prověření byla připravena inventarizace, účetní závěrka, rozpočet na 2015 a výroční zpráva ke schválení. Rada Dozorčí komisi dále pověřila k provedení kontroly hospodaření.