obrázek v hlavičce

Třetí veřejné projednání

14.05.2013

Dne 14. května 2013 proběhlo v sále Městského úřadu v Hořicích třetí veřejné setkání veřejnosti nad budoucností regionu Podchlumí na období 2014 - 2020. Jeho cílem bylo dosáhnout souladu mezi stanovenou vizí (z prvního veřejného setkání) a mezi navrženými okruh aktivit s ohledem na SWOT analýzu regionu (z druhého veřejného setkání).

Účastníci byli rozděleni do pracovních skupin a měli možnost vybrat si skupinu, která jim byla tematicky nejbližší. Pomocí pracovních listů si připomněli výsledky prvního veřejného setkání a vize specifikované pro dané téma. K vizi poté vybírali odpovídající aktivity, diskutovali položky SWOT analýzy. Poté byli vyzváni, k určení klíčových úkolů a priorit. Vyhledávali aktivity, na které je dobré se zaměřit, protože mají vícenásobný efekt. Každá skupina poté představila výsledky své práce ostatním.