obrázek v hlavičce

Seminář pro studenty VOŠ Hořice

16.04.2015

Dne 16. dubna 2015 jsme ve spolupráci se Sdružením Podzvičinsko a Městským informačním centrem v Hořicích pořádali seminář pro studenty 2. ročníku VOŠ v Hořicích. Prezentace byla cílena na poznání hlavních rysů místních akčních skupin, MAS Podchlumí, z. s., Mikroregionu Podchlumí, destinačního managementu Sdružení Podzvičinsko a Městského informačního centra v Hořicích. Na závěr se losovaly drobné ceny ze správně vyplněných dotazníků, které studenti vyplňovali odpověďmi z prezentací.