obrázek v hlavičce

Návštěva poslanců v OVI

14.04.2015

 Dne 14. dubna 2015 poctili Holovousy pod záštitou Mgr. Martiny Berdychové zástupci poslaneského Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a další z Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství i Spolku pro obnovu venkova.

Skupina si nejdříve prohlédla obec Holovousy a poté se přesunula k novému Ovocnářskému výzkumnému institutu, kde si nové prostory vybudované z dotace prohlédla pod výkladem ředitele Ing. Jaroslava Váchy. V konferenční místnosti se uskutečnilo představení obce Holovousy starostkou Zlatuší Brádlovou, prezentace projektů obce Mgr. Martinou Berdychovou. Dále prezentovali o podpoře rozvoje venkova Ing. Klára Dostálová a Ing. Jan Gallas a o Vesnici roku Ing. Miroslava Tichá. Prostor byl dán také předsedovi Krajské sítě MAS, Mgr. Petru Kulíškovi, který prezentoval MAS Královéhradeckého kraje, jejich potřeby a úskalí současného vývoje. Proběhla také pozitivně naladěná krátká diskuse.

Za MAS Podchlumí, z. s. můžeme potvrdit, že nám bylo ctí vzácnou návštěvu hostit, představit činnost místních akčních skupin, diskutovat s nimi naše potřeby a znát k nim postoje Výboru i ministerstev.