obrázek v hlavičce

Čtvrté veřejné projednání

19.12.2014

Dne 2. prosince 2014 schválila Valná hromada rozšíření územní působnosti MAS Podchlumí o obec Třebihošť (428 obyvatel) z okresu Jičín. V souvislosti s nadcházejícím programovým obdobím 2014 – 2020 měla MAS Podchlumí povinnost rozšířit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje o data obce Třebihošť. S pověřenou zástupkyní obce byla také vytvořena SWOT analýza obce, byly určeny základní problémové oblasti území a navrženy vhodné aktivity. Vše bylo následně do strategie zapracováno, ke které se občané mohou vyjádřit. Veřejné projednání v obci Třebihošť mělo za cíl nejen seznámit zastupitelstvo obce a přítomné občany obce Třebihošť s činností MAS Podchlumí, ale zejména zapojit veřejnost do její tvorby. Na zasedání byly také konzultovány zajímavé projektové záměry, které by se mohly ucházet o dotaci v letech 2014-2020.