obrázek v hlavičce

Dotazník jídelny

 

Dotazník v rámci snahy o zkvalitnění stravy dětí a žáků ve školních jídelnách na Hořicku

Pozor! - Dotazník již skončil 15. května 2017

Cílem dotazníku bylo zjistit názor veřejnosti na stravování ve školních jídelnách na Hořicku. Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Hořice, realizovaného Místní akční skupinou Podchlumí. V rámci aktivit Místního akčního plánu se snažíme o zkvalitnění stravy našich dětí.
Dotazník byl určen především pro rodiče dětí, kteří se stravují ve školních jídelnách na Hořicku, ale vítány jsou i názory široké veřejnosti. Vyplněním dotazníku nám můžete pomoci v prosazování zdravé a chutné stravy pro děti ze základních a mateřských škol.
Vyhodnocení dotazníku je prezentováno na: http://www.maspodchlumi.cz/data/Files/pages/finalstravovani_151135476916.766.pdf