obrázek v hlavičce

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt®
Krajina inspirující umělce již od romantismu, místo toulek poutníků a trampů. Region s jedinečnou přírodou, ale také oblast, kde žijí pracovití, podnikaví a tvořiví lidé, jejichž vztah k této krajině se jedinečným způsobem zrcadlí v originalitě místních výrobků.