obrázek v hlavičce

Vzděláváme se, spolupracujeme...

ROK 2016:

19. ledna - MMR, seminář Územní plánování (financování ÚP, RP a územních studií z IROP, financování ÚP malých obcí z národního programu v r. 2016), Pardubice

2. února - Pracovní skupina Obce, města a venkov při Regionální stálé konferenci v HK (CIRI)

9. února - seminář k 19. a 20. výzvě v IROP "Podpora bezpečnosti veřejné dopravy a cyklodopravy a Technika pro IZS", Hradec Králové

11. března - KS MAS - setkání MAS v KS MAS v Rychnově n. Kněžnou

16. března - Seminář pro zemědělce v Holovousích

22. dubna - KS MAS - setkání MAS v KS MAS

26. dubna - přednáška pro studenty středních škol na téma PODKRKONOŠÍ regionální produkt, Dvůr Králové n.L.

28. dubna - seminář Ministerstva zemědělství "2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014 - 2020", Hradec Králové

5. května - Seminář MZE k administraci výzev

12. května - seminář Administrace výzev v rámci CLLD, Praha, Ministerstvo zemědělství

19. května - metodický den pro MAS - Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, Praha, MPSV

20. května  - KS MAS - setkání MAS v KS MAS v Konecchlumí

30. května - pracovní skupina Venkov a obce při Regionální stálé konferenci v Hradci Králové (CIRI)

14. června - seminář k tématu sociálního podnikání, Praha, MPSV

27. června - regionální workshop PRV/IROP, Praha, Ministerstvo zemědělství

30. června - KS MAS - setkání MAS v Mlázovicích

2. srpna - KS MAS - setkání MAS ve Valu

16. září - KS MAS - setkání MAS na Dožínkách v HK

21. září - konzultace výzev OPZ na MPSV Praha

19. října - konference Příležitosti pro obce a města 2014 - 2020, Hradec Králové

23. listopadu - Valná hromada NS MAS, Dvůr Králové n.L.

23- listopadu - konference Zvýšení kvality strategického plánování ve venkovském prostoru, Dvůr Králové n.L.

 

ROK 2015:

29. ledna - RSK Venkov - financování projektových záměrů z evropských fondů na území Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020

30. ledna - SMS ČR - Evropské fondy po lopatě

5. února - KS MAS - volební Valná hromada Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje

3. března - NS MAS a MZe - Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020

5. března - KS MAS - setkání MAS v KS MAS

11. března - NS MAS - Valná hromada NS MAS

13. března - ČZU a NS MAS - Krátké potravinové řetězce (Praha, ČZU)

17. března - CSV, MZe a SZIF - Dotační možnosti na období 2014 – 2020 pro náš venkov z PRV

26. března - Krajská hospodářská komora KHK, jednatelství Jičín a město Hořice: Evropské fondy 2014 - 2020: z pohledu zákona o veřejných zakázkách

1. dubna - MMR: Seminář k předstvení IROP, Hradec Králové

14. dubna - kulatý stůl s Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, zástupci MZe, MMR a Spolku pro obnovu venkova (OVI Holovousy) (fotogalerie)

16. dubna - seminář se studenty VOŠ Hořice k tématům MAS Podchlumí, Mikroregion Podchlumí, turistická informační centra, destinační management Podzvičinsko (fotogalerie)

17. dubna - ČZU a NS MAS - Regionální značky a trhy (Praha, ČZU)

20. dubna - Pracovní skupina Venkov při Regionální stálé konferenci na KHK

22. dubna - setkání zástupců obcí ORP Hořice v projektu Podpora meziobecní spolupráce (Hořice)

29. dubna - Prostor pro projekty měst a obcí (Dvůr Králové n. Labem)

2. května - otevírání turistické sezóny na Zvičině, propagace výrobků značených PODKRONOŠÍ regionální produkt (fotogalerie)

7. května - KS MAS - setkání Krajské sítě MAS v Chlumci nad Cidlinou 

20. května - seminář pro účetní MAS v Dobrušce (fotogalerie)

29. května - Pracovní skupina Venkov při Regionální stálé konferrenci na KHK

4. června - KS MAS - setkání Krajské sítě MAS v Kosteleckých Horkách

8. června - Konference k projektu spolupráce + Valná hromada NS MAS v Choceradech

10. června - Konference Strategické řízení rozvoje obcí ve Velké Bystřici

18. června - LeaderFEST 2015 v Náchodě (fotogalerie)

24. června - Setkání se starosty obcí ORP Hořice v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce.

25. června - Seminář Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů Evropské unie a Královéhradeckého kraje v období 2014 – 2020 v Milovicích u Hořic (fotogalerie)

29. června - Místní akční plány vzdělávání (MAP) pro ORP Hořice. Schůzka s řediteli MŠ a ZŠ v ORP Hořice a zástupci obcí jako zřizovateli.

29. června - Infotrip Podkrkonoším (fotogalerie)

21. července - Město Hořice poskytlo Manuál pro veřejnost, organizace a instituce v obci - Jak společně postupovat v oblasti protidrogové prevence. Ke stažení pod článkem.

29. července - Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin České republiky pořádalo informační semináře pro MAS ke strategiím CLLD

20. srpna - zasedání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje v Broumově

25. srpna - setkání koordinátorů projektu meziobecní spolupráce v Rychnově nad Kněžnou

27. srpna - 1. září - účast na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích (prezentace Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje) (fotogalerie)

3. září - závěrečné setkání zástupců obcí ORP Hořice v projektu Podpora meziobecní spolupráce

15. září - zasedání Certifikační komise k Regionálnímu produktu PODKRKONOŠÍ (fotogalerie)

22. září - jednání krajských MAS s Mgr. Čápem z Agentury pro sociální začleňování na téma koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám

23. září - zasedání Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje v Holovousích (fotogalerie)

2. října - setkání koordinátorů projektu meziobecní spolupráce v Hořiněvsi, předání finálních výstupů Svazu měst a obcí

3. října - prezentace MAS Podchlumí a destinačního managementu Podzvičinsko na Slavnostech holovouských malináčů v Holovousích. PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ PODKRKONOŠÍ REGIONÁLNÍ PRODUKT NA SLAVNOSTECH HOLOVOUSKÝCH MALINÁČŮ (fotogalerie)

10. října - prezentace Regionálních produktů PODKRONOŠÍ na slavnostním zavírání turistické sezóny na Zvičině

13.-14. října - seminář Zkušenosti z končícího programového období a nastavení nových dotací, Centrum evropského projektování, Hradec Králové

14. října - Seminář pro žadatele o dotaci na zpracování Místních akčních plánů vzdělávání v Praze

15. října - Valná hromada KS MAS v Mžanech (Prezentace CSV, Prezentace CEP, MAPy a MASky, stav strategií a začlenění OP, stav standardizace, plánované projekty spolupráce, diskuse a různé (Konference Venkov 2015, Dožínky 2016…)

16. října - konference "Příležitosti pro region v období 2014-2020 ve Filharmonii v Hradci Králové

21. - 22. října - exkurze na Broumovsko s Asociací regionálních značek

9. listopadu - Pracovní skupina vzdělávání na MŠMT v Praze k projektu Místní akční plán vzdělávání

11. listopadu - seminář Kotlíkové dotace nové generace, Hořice

19. listopadu - III. venkovská konference na téma "Inovace a inovační technologie na venkově v Královéhradeckém kraji", Havlovice

19. listopadu - Valná hromada KS MAS v Havlovicích

24. - 25. listopadu - setkání v OVI s MAS připravujícími projekt spolupráce Milion ovocných stromů v krajině

26. listopadu - Valná hromada Asociace regionálních značek, Praha

26. listopadu - Seminář k SCLLD v Hlinsku

4. prosince - seminář na MPSV v Praze k SCLLD z pohledu OP Zaměstnanost

10. prosince - zasedání Valné hromady Krajského sdružení NS MAS Královéhradeckého kraje v Náchodě

16. prosince - setkání s partnerem MAS Szlakiem Granitu (PL) v polském Lubachów

Soubory ke stažení