obrázek v hlavičce

Vzdělávací aktivity

 V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání ORP Hořice aktuálně reagujeme na potřeby pořádáním seminářů a besed. Srdečně zveme pedagogy, ředitele, zřizovatele škol i rodiče a veřejnost.