obrázek v hlavičce

Výzvy PRV

VÝZVA PRV2

V pondělí 4.6.2018 bude vyhlášena druhá výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 6 350 000 Kč a to v následujících fichích:
Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 900 000 Kč
Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 450 000 Kč
Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 500 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč

Termín příjmu žádostí byl od 18.6.2018 do 4.7.2018.

Seznam přijatých žádostí z výzvy PRV2

Seznam vybraných a nevybraných žádostí z výzvy PRV2

 

VÝZVA PRV1

V pondělí 10.7.2017 byla vyhlášena první výzva z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 5 300 000 Kč a to v následujících fichích:
Fiche 1: Zemědělské podniky - alokace 2 000 000 Kč
Fiche 2: Zemědělské produkty - alokace 800 000 Kč
Fiche 3: Nezemědělské podnikání - alokace 1 000 000 Kč
Fiche 4: Rekreační funkce lesa - alokace 500 000 Kč
Fiche 5: Krátké řetězce a místní trhy - alokace 1 000 000 Kč
 
Termín příjmu žádostí byl od 24.7.2017 do 8.8.2017.
 

 

Důležité odkazy:
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků na http://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni (v sekci ke stažení naleznete oranžový nadpis: Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků - po rozkliknutí odkazu naleznete formulář, příručku i manuál k vyplnění).

Soubory ke stažení