obrázek v hlavičce

Výzvy OP Zaměstnanost

3. a 4. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 6.8.2018 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost :

3. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální podnikání

a

4. výzva OPZ MAS Podchlumí - Zaměstnanost

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 6.8.2018 ve 12:00 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je u výzvy Sociální podnikání 8.11.2018 ve 12:00 hodin a u výzvy Zaměstnanost 14.9.2018 ve 12:00 hodin.

Seminář pro žadatele k výzvě Sociální podnikání se bude konat ve čtvrtek 30.8.2018 od 9 hodin, seminář pro žadatele k výzvě Zaměstnanost se bude konat v pátek 31.8.2018 od 9 hodin, oba v knihovně na Obecním úřadě v Holovousích (viz pozvánky níže v Souborech ke stažení).


Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístup do elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz/, orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 výzev.

• Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767)
• Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz. Aktualizace pravidel není změnou těchto výzev MAS.

Součástí tohoto oznámení jsou texty obou výzev a jejich přílohy níže ke stažení. 

 

1. a 2. VÝZVA MAS PODCHLUMÍ Z OPZ

MAS Podchlumí z.s. vyhlásila dne 15.11.2017 dvě výzvy z Operačního programu Zaměstanost - 1. výzva je zaměřena na Prorodinná opatření a 2. výzva je zaměřena na Sociální služby.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 15.11.2017 ve 12:00 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 8.2.2018 ve 12:00 hodin. (modifikací ukončené datum příjmu žádostí o podporu u obou výzen je 15.3.2018 ve 12:00 hodin

1. VÝZVA: MAS Podchlumí, z.s. – OPZ PRORODINNÁ OPATŘENÍ

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Zápis z jednání Výběrové komise - 4.5.2018

Zápis z jednání Výběrová komise - 22.5.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise  - 22.5.2018

Zápis z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Prezenční listina z jednání Rady spolku - 28.5.2018

2. VÝZVA: MAS Podchlumí, z. s. – OPZ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

SEZNAM ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU

Zápis z jednání Výběrové komise - 4.5.2018

Zápis z jednání Výběrové komise - 22.5.2018

Prezenční listina z jednání Výběrové komise - 22.5.2018

Zápis z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Prezenční listina z jednání Rady spolku - 28.5.2018

Soubory ke stažení