obrázek v hlavičce

Výzvy

MAS Podchlumí, z. s. má pro programového období 2007 - 2013 všechny výzvy ukončeny. Pro programové období 2014-2020 jsou první výzvy plánovány na léto 2017.