obrázek v hlavičce

Výzvy

MAS Podchlumí, z. s. má aktuálně vyhlášeno 6 výzev z nového programového období. 

2 výzvy jsou vyhlášeny z Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Jedná se o výzvy na Prorodinná opatření a Sociální služby a sociální začlěňování.

Více viz.:  http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/

 

4 výzvy jsou z Integrovaného regionálního opreračního programu (IROP), a to na Bezpečnost dopravy, Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb, Technika HZS a Investice do vzdělávání.

Více viz.:  http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/