obrázek v hlavičce

Projekty ze 4. výzvy

Rekonstrukce střechy zemědělské stavby v Konecchlumí         

Žadatel: Bc. Jan Kučera

Celkové výdaje projektu: 477.948 Kč

Dotace: 197.499 Kč

Realizace: podzim 2013
 

 

Pořízení mulčovače s horizontální rovinou sečení

Žadatel: Miroslav Frydrych

Celkové výdaje projektu: 118.380 Kč

Dotace: 39.460 Kč

Realizace: zima 2012

 


Boudy pro telata II

Žadatel: AGRO Chomutice a.s.

Celkové výdaje projektu: 486.614 Kč

Dotace: 160.864 Kč

Realizace: jaro 2013

 

 

Zastřihovač větví

Žadatel: Petr Kareš

Celkové výdaje projektu: 154.107 Kč

Dotace:  50.944 Kč

Realizace: jaro 2013


 

 

 

 

 

 

Výstavba zpevněné plochy pro skladování krmiv

Žadatel: Stanislav Sychra

Celkové výdaje projektu: 285.600 Kč

Dotace: 140.000 Kč

Realizace: jaro 2013


Ubytování na koupališti Dachova

Žadatel: Technické služby Hořice                      spol. s r.o.

Celkové výdaje projektu: 599.220 Kč

Dotace: 239.168 Kč

Realizace: podzim 2013

 

Nákup žacího traktoru

Žadatel: Sportovní zařízení města                      Hořice

Celkové výdaje projektu: 359.370 Kč

Dotace: 240.570 Kč

Realizace: jaro 2013

 

Zkvalitnění nabídky TJ Sokol Chomutice pro volnočasové aktivity

 

Žadatel: TJ Sokol Chomutice

Celkové výdaje projektu: 228.194 Kč

Dotace: 198.000 Kč

Realizace: jaro 2013

 

Rekonstrukce prostor Centra domácí hospicové péče

Žadatel: Hospicové občanské sdružení Duha

Celkové výdaje projektu: 201.229 Kč

Dotace: 178.200 Kč

Realizace: leden 2013

 

 

 

 

 

 

Vybudování zázemí pro trávení volného času

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Ostroměř

Celkové výdaje projektu: 330.399

Dotace: 297.000 Kč

Realizace: jaro 2013

 

 

 

 

 

Nutné opravy skautské klubovny „Na Pile“

Žadatel: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Hořice v Podkrkonoší

Celkové výdaje projektu: 102.136 Kč

Dotace: 90.900 Kč

Realizace: podzim 2012

 

Revitalizace zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v obci

Žadatel: Obec Milovice u Hořic

Celkové výdaje projektu: 398.020,40 Kč

Dotace: 298.499 Kč

Realizace: podzim 2012Kompletní rekonstrukce jeviště a táhel divadla Miletín – Sousedský dům

Žadatel: Město Miletín

Celkové výdaje projektu: 334.536 Kč

Dotace: 250.902 Kč

Realizace: podzim 2012

 


Vybudování multifunkční místnosti v obci Bílsko u Hořic

Žadatel: Obec Bílsko

Celkové výdaje projkektu: 1.243.625 Kč

Dotace: 450.000 Kč

Realizace: podzim 2013

Vybavení pro horolezecký oddíl

Žadatel: HO – HO horolezecký oddíl Hořice

Celkové výdaje projketu: 64.385 Kč

Dotace: 57.946 Kč

Realizace: leden 2013 

 

 

 

 

Výměna oken provozních budov hangáru Aeroklubu Hořice v Podkrkonoší


Žadatel: Aeroklub Hořice v Podkrkonoší

Celkové výdaje projektu: 136.108 Kč

Dotace: 119.250 Kč

Realizace: podzim 2013

 

Materiálně-technické vybavení ČRS MO Ostroměř

Žadatel: Český rybářský svaz, MO Ostroměř

Celkové výdaje projektu: 166.200 Kč

Dotace: 149.580 Kč

Realizace: leden 2013

Zateplení prodejny smíšeného zboží

Žadatel: Obec Šárovcova Lhota

Celkové výdaje projektu: 229.295 Kč

Dotace: 150.000 Kč

Realizace: léto 2013Obnova pramene „Kalíšek“ na Dachovech

Žadatel: Město Hořice

Celkové výdaje projektu: 226.550 Kč

Dotace: 150.570 Kč

Realizace: léto 2013

 

Záchrana historického objektu cihelny v Šárovcově Lhotě – kompletní obnova střešního pláště

Žadatel: Ing. arch. Martin Pour

Celkvé výdaje projektu: 222.000 Kč

Dotace: 199.800 Kč

Realizace: léto 2013

 

Obnova a přestěhování kulturní památky sochy Sv. Jana Nepomuckého v Žereticích

Žadatel: Obec Žeretice

Celkové výdaje projektu: 186.300 Kč

Dotace: 145.800 Kč

Realizace: podzim 2013

Modernizace moštárny

Žadatel: Fruitstrue s.r.o.

Celkové výdaje projektu: 249.778 Kč

Dotace: 103.870 Kč

Realizace: podzim 2013

Pořízení olepovačky hran

Žadatel: Jaroslav Krejcar

Celkové výdaje projektu: 218.150 Kč

Dotace: 130.890 Kč

Realizace: leden 2013 

Briketovací lis

Žadatel: Vladislav Mikas

Celkové výdaje projektu: 167.000 Kč

Dotace: 83.499 Kč

Realizace: leden 2013
 


 Příslušenství a nástroje pro CNC soustruh

Žadatel: Petr Koudelka

Celkové výdaje projektu: 104.161,08 Kč

Dotace: 48.000 Kč

Realizace: zima 2012