obrázek v hlavičce

Projekty z 5. výzvy

Nákup teleskopického manipulátoru

Žadatel: Zemědělské družstvo Miletín

Celkové výdaje projektu:
 
Dotace: 300.000 Kč
 
Realizace:
 
Nákup diskové žací lišty
 
Žadatel: Vladislava Přibylová
 
Celkové výdaje projektu:
 
Dotace: 96.000 Kč
 
Realizace:
 

Technologie chlazení do skladu zemědělských komodit

Žadatel: Ing. Jan Kučera
 
Celkové výdaje projektu:
 
Dotace: 199.719 Kč
 
Realizace:
 

Dojící stroje

Žadatel: AGRO Chomutice a.s.

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 70.384 Kč

Realizace:

Přídavné zametací zařízení

Žadatel: Radel Štancl

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 68.910 Kč

Realizace:

Elektronický výdejní stojan motorové nafty

Žadatel: ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

Celkové výdaje projektu: 217.199,84 Kč

Dotace: 71.801 Kč

Realizace:

Mobilní digitální studio

Žadatel: Petr Kareš

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 101.796 Kč

Realizace:

Pokračování naučné stezky K. J. Erbena

Žadatel: Podzvičinsko

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 180.000 Kč

Realizace:

Nová infrastruktura obce Holovousy

Žadatel:  Obec Holovousy

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 161.600 Kč

Realizace:

Oprava obslužné lávky u Dobrovodského rybníka

Žadatel: Obec Dobrá Voda u Hořic

Celkové výdaje projektu: 162.449 Kč

Dotace: 120.829 Kč

Realizace:

 

Nákup zahradního traktoru

Žadatel: Obec Podhorní Újezd a Vojice

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 160.551 Kč

Realizace:

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Kamenice – II. etapa

Žadatel: Obec Konecchlumí

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 222.000 Kč

Realizace:

 

 

 

 

 

Obnova zpevnění stávající vozovky Volanice

Žadatel: Obec Volanice

Celkové výdaje projektu: 371.500 Kč

Dotace: 193.425 Kč

Realizace:

Zkvalitnění zázemí pro volnočasové aktivity

Žadatel: TJ Sokol Chomutice

Celkové výdaje projektu: 

Dotace: 198.000 Kč

Realizace:

Rekonstrukce a rozšíření společenské místnosti

Žadatel: Obec Nevratice

Celkové výdaje projektu: 334.134 Kč

Dotace: 199.800 Kč

Realizace:

Výměna oken v sokolovně – I. etapa

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Ostroměř

Celkové výdaje projketu: 125.000 Kč

Dotace: 112.500 Kč

Realizace:

Přístřešek pro školní a volnočasové aktivity

Žadatel: Sdružení občanů při ZŠ Chodovice - Holovousy

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 177.507 Kč

Realizace:

Duhový hospic

Žadatel: Hospicové občanské sdružení Duha

Celkové výdaje projektu: 108.900 Kč

Dotace: 88.200 Kč

Realizace:

 

 

 

 

 

 

Oprava části střechy budovy základní školy v Cerekvici nad Bystřicí

Žadatel: Obec Cerekvice nad Bystřicí

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 197.851 Kč

Realizace:

Nákup florbalových mantinelů pro florbalový oddíl při TJ Jiskra Hořice

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Ostroměř

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 93.870 Kč

Realizace:

Rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním areálu

Žadatel: Obec Třtěnice

Celkové výdaje projektu: 355.012 Kč

Dotace: 199.586 Kč

Realizace:

Zajištění bezpečnosti diváků při pořádání sportovních akcí

Žadatel: Automoto klub v AČR Hořice

Celkové výdaje projektu: 188.223 Kč

Dotace: 140.000 Kč

Realizace:

Záchrana historického objektu cihelny v obci Šárovcova Lhota – revitalizace objektu „míchárny“

Žadatel: Ing. arch. Martin Pour

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 143.370 Kč

Realizace:

Rekonstrukce sochy „Matičky“ v obci Třebnouševes

Žadatel: Obec Třebnouševes

Celkové výdaje projektu: 229.779 Kč

Dotace: 168.570 Kč

Realizace:

Rozšíření nabídky moštárny

Žadatel: Fruitstrue s.r.o.

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 161.000 Kč

Realizace: 

Rozšíření provozovny firmy Weld Project, s.r.o.

Žadatel: Weld Project, s.r.o.

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 180.000 Kč

Realizace:

Nákup briketovacího lisu s vlastním odsáváním

Žadatel: Lukáš Přibyl, DiS.

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 144.000 Kč

Realizace:

Nákup chladících vitrín

Žadatel: Petra Haklová

Celkové výdaje projektu:

Dotace: 39.054 Kč

Realizace: