obrázek v hlavičce

Projekty z 2. výzvy

Rekonstrukce haly pro obiloviny

Žadatel: Zemědělské družstvo Podchlumí

Celkové výdaje projektu: 840.000 Kč

Dotace: 280.000 Kč

Realizace: srpen 2010 - listopad 2010

Boudy pro telata

Žadatel: AGRO Chomutice a.s.

Celkové výdaje projektu: 367.200 Kč

Dotace: 122.400 Kč

Realizace: červenec 2010 - srpen 2010

 

Obnova veřejného prostranství v obci Ostroměř

Žadatel: Obec Ostroměř

Celkové výdaje projektu: 587.502 Kč

Dotace: 443.626 Kč

Realizace: říjen 2010 - březen 2011

 

Revitalizace návsi v obci Třtěnice

Žadatel: Obec TřtěniceObnova veřejného prostranství ve Třtěnicích

Celkové výdaje projektu: 315.759 Kč

Dotace: 344.018 Kč

Realizace: říjen 2010 - březen 2011

 

Úprava veřejného prostranství "Tržiště" - ulice

Zahraničních hrdinů Vysoké Veselí

Žadatel: Město Vysoké Veselí

Celkové výdaje projektu: 464.113 Kč

Dotace: 351.084 Kč

Realizace: říjen 2010 - březen 2011

 

Obnova chodníků u ZŠ a MŠ v Dobré Vodě u Hořic

Žadatel: Obec Dobrá Voda u Hořic

Celkové výdaje projektu: 458.692 Kč

Dotace: 344.018 Kč

Realizace: březen 2011

 

 

Obnova chodníku - Sukorady

Žadatel: Obec Sukorady

Celkové výdaje projektu: 413.818 Kč

Dotace: 310.363 Kč

Realizace: listopad 2010

 

Komplexní revitalizace veřejného prostranství v obci Sobčice

Žadatel: Obec Sobčice

Celkové výdaje projektu: 479.421 Kč

Dotace: 377.065 Kč

Ralizace: jaro 2011