obrázek v hlavičce

Pracovní skupiny MAP

 V průběhu řešení témat MAP se v projektu scházejí Pracovní skupiny. V první fázi projektu se scházely dle témat sestavených na základě prvního setkání a tvorby myšlenkových map problémů vzdělávání v regionu. Následně se setkávaly skupiny rozdělené dle předškolsního, základního a neformálního vzdělávání odděleně. Následně se nad problémy setkávají PS společně a začaly vznikat minitýmy na specifická témata. Setkání pracovních skupin navrhují týmu MAP a Řídicímu výboru MAP opatření a akce směřující k posunu a zlepšení daných problémů a navrhují aktivity pro Akční plán MAP.