obrázek v hlavičce

O projektu MAP II

Projekt Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice II navazuje na předchozí projekt MAP I, který byl realizován Místní akční skupinou Podchlumí (MAS) v letech 2016 - 2017. 

Navazující projekt MAP II je realizován od 1.11.2018. Realizací projektu dojde ke zlepšení rozvoje kvalitního vzdělávání dětí a žáků v území. Cílem projektu je realizovat navržené aktivity spolupráce škol a aktualizovat dokumentaci MAP. Prioritou projektu je navázání na společné plánování a sdílení aktivit v území a podpora naplánovaných intervencí.

V rámci projektu jsou ustanoveny následující pracovní skupiny, které se pravidelně scházejí:

1. Pracovní skupina Financování

2. Pracovní skupina Rozvoj čtenářské gramotnosti

3. Pracovní skupina Rozvoj matematické gramotnosti

4. Pracovní skupina Rovné příležitosti

5. Pracovní skupina Regionální učebnice

Pod vedením MAS byl sestaven realizační tým a řídící výbor. Do nich se zapojili zástupci všech hlavních partnerů v ORP – zřizovatelů, škola školských zařízení, neziskových organizací, dalších organizací a veřejnosti.