obrázek v hlavičce

Harmonogram přípravy SCLLD21+

 

Aktivita

Termín

Oslovení a zajištění souhlasu obcí se zařazením jejich území do územní působnosti MAS Podchlumí pro období 2021+ květen - říjen 2020
Kontrola dodržování standardů MAS (podání žádosti o kontrolu standardů) říjen 2020
Šetření v území pro zpracování analytické části, analýzy problémů a potřeb, jednání pracovních skupin, dotazníkové šetření apod.  říjen 2020 - současnost