obrázek v hlavičce

Harmonogram přípravy SCLLD21+

1) Oslovení a zajištění souhlasu obcí se zařazením jejich území do územní působnosti MAS Podchlumí pro období 2021+ - květen - říjen 2020

2) Kontrola dodržování standardů MAS (podání žádosti o kontrolu standardů) - říjen 2020; leden 2021 - potvrzení splnění standardů MAS Podchlumí Ministerstvem pro místní rozvoj

3) Šetření v území pro zpracování analytické části, analýzy problémů a potřeb, dotazníkové šetření apod. - říjen 2020 -  duben 2021

4) Analytická část SCLLD - prosinec 2020 - duben 2021

5) Pracovní skupiny - projednávání analytické části + připomínkování veřejnosti - duben 2021

6) Strategická a implementační část SCLLD - květen - červen 2021

7) Připomínkování koncepční části SLLD, dokončení a odevzdání řídícímu orgánu - červen 2021