obrázek v hlavičce

Valná hromada 16.3.2016

17.03.2016

Dne 16.3.2016 se v Hořicích konala Valná hromada MAS, na které byla představena Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014-2020. Místní akční skupina Podchlumí tuto Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro roky 2014-2020 (SCLLD) předložila na Ministerstvo pro místní rozvoj dne 23.března 2016.

SCLLD včetně příloh a prezentace je ke stažení zde.