obrázek v hlavičce

Zasedání Krajského sdružení místních akčních skupin v Holovousích

23.09.2015

Dne 23. září 2015 se v nové budově Výzkumného a a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích uskutečnilo zasedání Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje. Hostem na tomto jednání byla poslankyně Mgr. Martina Berdychová a přítomné zástupce MAS po novém výzkumném centru provedl jeho ředitel Ing. Jaroslav Vácha. Poté už následovalo několikahodinové jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje.