obrázek v hlavičce

Výzva PRV č. 4 vyhlášena!!!

Datum: 11.05.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
dnes vyhlašuje MAS Podchlumí, z.s. 4. výzvu v Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí o dotaci od: 1.6.2020 Příjem žádostí o dotaci do: 10.7.202

Seminář pro žadatele proběhne 26.5.2020 od 13 hodin, a to formou videokonference, stačí se přihlásit přes odkaz https://meet.jit.si/SeminarPRV

(Pokud se Vám termín a čas nebudou hodit, seminář bude nahráván a zveřejněn k následnému shlédnutí. Můžete též využít osobní konzultace na kontaktech viz níže.)

Vyhlášeny jsou následující Fiche:
Fiche 1: Zemědělské podniky – alokace 3.239.397 Kč, výše dotace 50% (míra může být navýšena o 10% pro mladé začínající zemědělce a o 10% pro znevýhodněné oblasti), žádat může zemědělský podnikatel na stavby, stroje a technologie v rostlinné a živočišné výrobě
Fiche 2: Zemědělské produkty – alokace 250.599 Kč, výše dotace pro mikro a malé podniky 45%, střední podniky 35%, žádat může zemědělský podnikatel nebo výrobce potravin na pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů a výstavba a rekonstrukce budov
Fiche 3: Nezemědělské podnikání – alokace 526.525 Kč, výše dotace 25% pro velké podniky, 35% pro střední podniky, 45% pro malé podniky, žádat mohou podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci na stavební obnovu, pořízení strojů a technologií pro provozovny
Fiche 6: Občanské vybavenost – alokace 3.150.000 Kč, výše dotace 80%, žádat mohou obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, školská zařízení, NNO v oblastech a) veřejná prostranství v obcích b) mateřské a základní školy, c) hasičské zbrojnice, d) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Veškeré informace týkající se výzvy naleznete na našich webových stránkách http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-prv/.

• Žádost se podává prostřednictvím Portálu farmáře. Pokud nemáte svůj účet v Portálu farmáře, prosím o jeho registraci. Podmínky naleznete na tomto odkazu: http://www.maspodchlumi.cz/data/File/PRV/informace_k_pristupu_do_portalu_farmare_pdf.pdf
Po dobu nouzového stavu spojeného s COVID-19 lze o přístup žádat také elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky či e-mailem podepsaným elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát) za těchto podmínek:
- žádá statutární orgán subjektu
- žádá majitel účtu
Písemnou žádost lze zaslat na datovou schránku SZIF jn2aiqd nebo na e-mail podatelny SZIF podatelna@szif.cz. Žádost o přístup ke stažení zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocumentrid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnejcastejsi_dotazy%2Fpf%2F1538564420913.pdf
• Již od dnešního dne můžete generovat svou žádost o dotaci! Podrobný postup, jak žádost vygenerovat naleznete zde: http://www.maspodchlumi.cz/data/File/PRV/postup_pro_vygenerovani_formulare_zod_predani_na_mas_a_nasl.pdf
• Zaregistrování žádosti o dotaci a další následná komunikace s MAS probíhá pouze elektronicky přes Portál farmáře
• Výběr projektů bude založen na principu soutěže mezi předloženými žádostmi. Budou vybrány projekty, které dosáhly nejlepšího bodového hodnocení. Počet podpořených projektů bude limitován výší alokace na danou Fichi. Preferenční kritéria pro výběr projektů jsou součástí Fichí, které jsou přílohou této výzvy. V případě shodného počtu bodů budou projekty řazeny vzestupně, dle výše požadované dotace (tzn. preferován bude projekt s nižší požadovanou dotací).
• Realizace projektu je možná až po zaregistrování žádosti o dotaci na MAS (1.6. – 10.7.2020). Vyrozumění o tom, zda Vaše žádost byla vybrána k podpoře obdržíte však až v září 2020, podpis Dohody o poskytnutí dotace se SZIF u vybraných žádostí proběhne až v první polovině roku 2021.

• Konzultovat své záměry můžete primárně na e-mailu subrtova@podchlumi.cz a na telefonním čísle 777 854 526 (Tereza Šubrtová), osobně v kanceláři MAS jen po předchozí telefonické domluvě!