obrázek v hlavičce

Vyhlášené výzvy na obnovu památek a pietních míst

Datum: 30.11.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
MZE ČR vyhlásilo dotační titul "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021" a Ministerstvo obrany ČR dotační titul "Zachování a obnova historických hodnot I."


1. DT – Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 – vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR
Tento dotační titul je zaměřen na obnovu těchto objektů: síňová kaple, kapličky, výklenková kaple, křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí kříže, křížový kámen, hřbitovy a hřbitovní zdi, exteriérové sochy, sousoší kříže.

- termín vyhlášení výzvy: od 1.2.2021 do 19.2.2021
- výše dotace: max. 70% skutečně vynaložených, způsobilých výdajů projektu
- min. hodnota požadované dotace činí 15tis. Kč
- max. hodnota poskytnuté dotace činí 200tis. Kč
- žádost musí být registrovaná vždy elektronickou cestou prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf
- žadatel může předložit jednu žádost s povinnými přílohami na více objektů/předmětů dotace stejného typu

Pravidla k dotaci ke stažení zde

2. DT – Zachování a obnova historických hodnot I. – vyhlašuje Ministerstvo obrany ČR, REALIZACE r. 2022
Tento dotační titul je zaměřen na obnovu válečných hrobů a pietních míst.

- termín výzvy: od 1.11.2020 do 31.1.2021
- výše dotace: 80% z celkových uznatelných skutečně vynaložených nákladů
- min. hodnota požadované dotace činí 50tis. Kč
- žádost musí být registrovaná prostřednictvím portálu https://isprofin.mfcr.cz/rispf
- dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena pro období od 2.1.2022 do 30.11.2022
- veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu naleznete na http://www.valecnehroby.army.cz/dotace