obrázek v hlavičce

SWOT analýza k připomínkování

Datum: 16.04.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Zajímá nás Váš názor na silné a slabé stránky regionu, příležitosti k rozvoji a hrozby bránící rozvoji.

SWOT analýza

Analytická data, dotazníková šetření, mid-term evaluace z r. 2019 a SWOT analýza z r. 2016 - to byly zdroje pro aktualizaci SWOT analýzy. Vaše připomínky nám pomohou k tomu, aby byla SWOT co nejvíce pravdivá a odrážející aktuální stav v regionu Podchlumí. Připomínkujte SWOT (zde) do 25. dubna 2021 na emailu burianova@podchlumi.cz.