obrázek v hlavičce

Realizace projektu MAP II pro ORP Hořice

Datum: 01.01.2019
  | 
Kategorie: Aktuality
Od 1. 11. 2018 MAS Podchlumí realizuje projekt Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Hořice, který navazuje na projekt realizovaný MAS Podchlumí v letech 2016 - 2017.

V současné době probíhá realizace projektu MAP II pro ORP Hořice. Realizací projektu dojde ke zlepšení rozvoje kvalitního vzdělávání dětí a žáků v území. Cílem projektu je realizovat navržené aktivity spolupráce škol a aktualizovat dokumentaci MAP. Prioritou projektu je navázání na společné plánování a sdílení aktivit v území a podpora naplánovaných intervencí.

Realizace projektu byla započata na začátku listopadu 2018, na přelomu ledna a února 2019 jsou plánovány první ustanovující jednání pracovních skupin a první zasedání Řídícího výboru.

Chystáme pro Vás i nové webové stránky projektu a facebookový profil.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!