obrázek v hlavičce

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Datum: 12.01.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
Nová výzva (MPO) na realizaci Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obcích.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo v rámci Státního programu na podpor úspor energie pro rok 2017
výzvu na realizaci

Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.

Výdaje na optimalizaci řídícího systému VO budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel.

Lhůty pro podávání žádostí
- termín zahájení příjmu žádostí od 1.2.2017
- termín ukončení příjmu žádostí je 28.2.2017!

Podrobnosti naleznete na našich stránkách v sekci Další dotační možnosti a dále na str. MPO - viz. odkaz níže.

http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/54039/76454