obrázek v hlavičce

MZE připravuje 12. kolo příjmu žádostí v PRV

Datum: 22.02.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Ministerstvo zemědělství ČR připravuje pro letošní rok vyhlášení 12. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV).

Ministerstvo zemědělství chce letos vyhlásit dvě kola příjmu žádostí PRV na projektová opatření. Zahájení příjmu žádostí ve 12. kole je plánováno na 15. června 2021.

Zemědělci budou moci čerpat podporu z operací:

4.1.1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

4.2.1 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

6.1.1 ZAHÁJENÍ ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ

Do 12. kola budou zařazeny rovněž operace 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce. Spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU. Uzavřít závazky je nutné do konce roku 2022.

zdroj: www.eagri.cz