obrázek v hlavičce

Modifikace výzvy č. 5 OPZ

Datum: 17.12.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
Podpora projektu Monte klub ZŠ Na Habru Hořice díky modifikaci výzvy č. 5 OPZ.

5. výzva OPZ MAS Podchumí - Prorodinná opatření II - MODIFIKACE

MAS Podchlumí, z.s. oznamuje, že dne 16. prosince 2020 byla schválena modifikace výzvy v rámci Operačního programu Zaměstananost s názvem 5. Výzva OPZ - Prorodinná opatření II, číslo výzvy MAS 887/03_16_047/CLLD_16_01_053. K modifikaci výzvy došlo z důvodu navýšení alokace a prodloužení možnosti realizace projektů z důvodu podpoření projektu ze zásobníku. Tím dojde k dočerpání finančních prostředků alokovaných pro toto opatření ve strategii MAS za účelem naplnění cílů SCLLD.

Upravená výše alokace: 3 994 157,20 Kč
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace: 30.6.2023

Text modifikované výzvy ke stažení zde.

Modifikací výzvy č. 5 dojde k podpoře projektu ze zásobníku projektů žadatele ZŠ Na Habru Hořice, s projektem Monte klub.