obrázek v hlavičce

Losování o regionální produkt

Datum: 09.04.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Odměna pro ty, kdo se zapojili do dotazníkového šetření v rámci tvorby SCLLD 2021-2027

LOSOVÁNÍ O REGIONÁLNÍ PRODUKT!

https://www.youtube.com/watch?v=z-AaG24AqBs&t=28s
150 občanů, 32 podnikatelů, 14 neziskových organizací a 36 starostů obcí. Tolik z Vás se zapojilo svým názorem v dotazníkovém šetření do rozvoje regionu Podchlumí v rámci tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027. Děkujeme všem, kteří přispěli a výhercům GRATULUJEME! Výsledky dotazníkového šetření již brzy na www.maspodchlumi.cz. Zájemce o zapojení do pracovní skupiny, která se podílí na tvorbě SCLLD žádáme o kontakt - jste srdečně zváni!