obrázek v hlavičce

Další výzvy z Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeny!

Datum: 06.08.2018
  | 
Kategorie: Aktuality
- 3. výzva OPZ MAS Podchlumí - Sociální podnikání - 4. výzvu OPZ MAS Podchlumí - Zaměstnanost

MAS Podchlumí z.s. dne 6.8..2018 vyhlásila dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o:

- 3. výzvu OPZ MAS Podchlumí zaměřenou na Sociální podnikání
- a 4. výzvu OPZ MAS Podchlumí zaměřenou na oblast Zaměstnanosti
.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu u obou výzev je 6.8.2018 ve 12:00 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je u výzvy Sociální podnikání 8.11.2018 ve 12:00 hodin a u výzvy Zaměstnanost 14.9.2018 ve 12:00 hodin.

Více informací naleznete na http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-op-zamestnanost/ nebo nás neváhejte kontaktovat na e-mail mas@podchlumi.cz.

Těšíme se na Vaše projektové záměry!