obrázek v hlavičce

Besedy s PhDr. A. Drbohlavem

Datum: 02.02.2017
  | 
Kategorie: Aktuality
V lednu se uskutečnily v Hořicích dvě besedy na téma výchovy dětí a kyberšikany.

Moc, nemoc a bezmoc výchovy
Divadelní sál v hořické radnici se odpoledne 11. ledna naplnil k prasknutí. Co přimělo tolik lidí k návštěvě? Možná se budete divit, ale byla to beseda. Dokonce beseda se vzdělávacím obsahem. Místní akční skupina Podchlumí uspořádala v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro ORP Hořice setkání s psychopatologem PhDr. Andrejem Drbohlavem.
Jak se dalo pochopit z názvu setkání – tedy „Moc, nemoc a bezmoc výchovy“ – jednalo se o tematiku, která zajímá všechny pedagogy, rodiče a další, kteří pracují s dětmi a mládeží, ať už profesně nebo ve svém volném čase. Mimochodem, podle zpětných ohlasů byla celá třetina přítomných právě z řad učitelů a učitelek všech možných typů škol.
Andrej Drbohlav vyslovil hned v úvodu velmi zajímavou myšlenku – totiž, že mnoho dnešních rodičů nepřipravuje své dítě na cestu životem, ale připravuje svému dítěti cestu bez jediné překážky a komplikace. Rodiče se stávají sluhy, komořími a poddanými. Dítě si na roli „toho hlavního“ velmi rychle zvykne a vyžaduje ji následně i od ostatních. A zde začínají komplikace, protože svět takto nefunguje a takové dítě se dostane do vleku své frustrace. Následkem je zvýšená agresivita, která doplněna nevhodnou stravou může vyústit do velkých výchovných problémů.
Úvodní přednáška byla doplněna prezentací, která všem přítomným vysvětlila důležitost takových pojmů jako důslednost a odpovědnost. Nutnost stanovení mantinelů, kterou mnozí dnešní rodiče neuznávají. Sám Andrej Drbohlav uváděl časté případy z klinické praxe, kde jasně ilustroval potřebu řádného vedení dítěte a nikoli jen volné spolužití.
Současně nenechal přednášející stranou ani vliv dnešních technologických možností, které děti a mládež na jedné straně obohacují, ale současně je i ohrožují a dokážou i velmi ublížit. Těmto otázkám se věnoval v druhém semináři s názvem „Kyberšikana“, který se konal 23.1. 2017. Fascinace technikou je u dětí a mládeže naplněna do té míry, že mnozí tráví denně celé hodiny svého volného času mezi telefonem, počítačem a televizí. Hlavně ti mladší si nedokážou úplně uvědomit rizika, která se objevují při sdílení svých soukromých dat a fotografií ve veřejném prostoru, kterým sociální sítě bezesporu jsou. Dochází pak k situacím, kdy jsou taková data či snímky zneužity.
V závěru došlo i na otázky z řad publika, kde se přítomní dozvěděli další zajímavosti a informace, které souvisejí s touto problematikou. Po dvou hodinách odcházeli spokojení diváci domů, a ještě přede dveřmi byly slyšet diskuze, které se vztahovaly k vyslechnuté besedě.

Kyberšikana
Znovu jsme se setkali s PhDr. Andrejem Drbohlavem v Divadelním sále hořické radnice při příležitosti besedy s krátkým, ale výstižným názvem „Kyberšikana“. Seminář se konal 23.1. 2017. Sál se naplnil jako posledně rodiči a dalšími zájemci o tuto problematiku. Novinkou byla účast některých starších žáků, jejichž rodiče se rozhodli poučit svého potomka právě touto formou.
Technologické možnosti, které děti a mládež na jedné straně obohacují, je mohou současně i ohrožovat. A je potřeba vědět, že tyto prostředky dokážou velmi ublížit.
Fascinace technikou je u dětí a mládeže naplněna do té míry, že mnozí tráví denně celé hodiny svého volného času mezi telefonem, počítačem a televizí. Hlavně ti mladší si nedokážou úplně uvědomit rizika, která se objevují při sdílení svých soukromých dat a fotografií ve veřejném prostoru, kterým sociální sítě bezesporu jsou. Dochází pak k situacím, kdy jsou taková data či snímky zneužity. Zkušenosti mladých lidí, kteří se stali obětí kyberšikany, mají být varováním pro všechny. Mladí si musejí uvědomit, že takové počínání může mít tragické důsledky pro ně samotné i pro jejich okolí.
V úvodní části došlo na vysvětlení, co si vlastně pod pojmy „šikana“ či „kyberšikana“ představit. Mnohé účastníky překvapila informace, že šikana je stará jako lidstvo samo, že se tedy nejedná o produkt dnešní společnosti. Spíš se o tomto jevu otevřeně hovoří, bývá definován mezi dětmi i dospělými, ve školách i v zaměstnání.
Kyberšikana jako důsledek technické vyspělosti je už jen dalším navazujícím krokem v této škále vztahových problémů. Je dobře, že se o těchto věcech otevřeně mluví. Je dobré býti včas poučen. Tyto závěry si odnesli všichni účastníci, kteří se po dvou hodinách spokojeně rozešli s tím, že se těší na další podobnou akci, kterou pro ně MAS Podchlumí připraví.