obrázek v hlavičce

8. výzva MAS Podchlumí, z.s. IROP vyhlášena!

Datum: 18.11.2019
  | 
Kategorie: Aktuality
MAS Podchlumí, z.s. vyhlašuje dne 18.11.2019 8. výzvu z IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb II.

Datum vyhlášení výzvy: 18.11.2019 v 12:00

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS 2014+: 18.11.2019 v 12:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.4.2020 v 12:00 

Alokace výzvy = celkové způsobilé výdaje: 3 481 218,00 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 95%.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy jsou: nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami.

Více informací: http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/