obrázek v hlavičce

12. kolo příjmu žádostí z PRV 2014-2020

Datum: 13.07.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 12. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 15. 6. 2021 8:00 hodin do 13. 7. 2021 18:00 hodin.

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora rozšiřování znalostí.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace                                                            Alokace (Kč)

1.1.1 Vzdělávací akce                                      40 000 000

1.2.1 Informační akce                                       15 000 000

4.1.1 Investice do zemědělských podniků   3 750 000 000

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1 250 000 000

6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců   200 000 000

 

Pravidla ke stažení zde

zdroj: www.eagri.cz