obrázek v hlavičce

11. výzva IROP na CYKLODOPRAVU vyhlášena!

Datum: 08.07.2021
  | 
Kategorie: Aktuality
Alokace výzvy MAS (= celkové způsobilé výdaje): 1 594 755,00 Kč

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

" - výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
- výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
- realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami,
- je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů, vždy při současné výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty. Je možná kombinace uvedených aktivit. "

Veškeré informace na http://www.maspodchlumi.cz/vyzvy-irop/