obrázek v hlavičce

Články

Datum: 09.07.2018
|
Kategorie: Akce v regionu

ČESKO – MAĎARSKÝ KONCERT

Pěvecký sbor Forrás z Kerepese vystoupí na společném Česko-maďarském koncertě spolu s hořickými pěveckými sbory Ratibor a Vesna v pátek 6. července 2018 od 17 hodin v hořickém chrámu Narození Panny Marie. Krátké vystoupení maďarského souboru se uskuteční ještě v neděli 8. července 2018 přibližně od 10 hodin po skončení mše. [více …]
Datum: 01.07.2018
|
Kategorie: Akce v regionu

Příměstské tábory

Nabídka příměstských táborů na přiloženém plakátku :-) [více …]
Datum: 23.06.2018
|
Kategorie: Akce v regionu

Ostroměřský sjezd rodáků

Přijďte se i Vy dobře pobavit, podívat se na hudební a kulturní představení, dobře se najíst, napít... vstup ZDARMA [více …]
Datum: 22.06.2018
|
Kategorie: Aktuality

Nový katalog regionálních výrobců

Dne 22. 6. 2018 vyšel nový katalog aktuálních držitelů značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt. [více …]
Datum: 17.06.2018
|
Kategorie: Aktuality

Výzva pro regionální výrobce

Vyhlašujeme v pořadí již XI. výzvu k předkládání žádostí o značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt! [více …]
Datum: 30.05.2018
|
Kategorie: Aktuality

Druhá výzva z Programu rozvoje venkova

Výzva PRV2 vyhlášena 4.6.2018. [více …]
Datum: 26.05.2018
|
Kategorie: Akce v regionu

Sokolské slety

V příloze naleznete pozvánky na župní a krajský sokolský slet! [více …]
Datum: 20.04.2018
|
Kategorie: Aktuality

OZNÁMENÍ O MODIFIKACI VÝZEV IROP

Oznamujeme modifikace výzev vyhlášených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): - MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Rozšíření dostupnosti a zvýšení kvality sociálních služeb, č. 051/06_16_072/CLLD_16_01_053, - MAS Podchlumí, z.s. - IROP - Investice do vzdělávání, č.078/06_16_075/CLLD_16_01_053. Změna u obou výzev spočívá v navýšení alokace celkových způsobilých výdajů výzvy. Důvodem navýšení alokace je skutečnost, že MAS obdržela dostatek kvalitních projektů, které se Rada spolku rozhodla doporučit k financování, avšak požadovaná dotace těchto projektů převýšila částku dotace ve výzvě. [více …]
Datum: 23.01.2018
|
Kategorie: Aktuality

Modifikace výzev MAS Podchlumí, z.s. z IROP

MAS Podchlumí, z.s. oznamuje změnu vyhlášených výzev z IROP, která spočívá v prodloužení Data ukončení příjmu žádostí o podporu z 29.1.2018 na 31.1.2018. [více …]
Datum: 08.09.2017
|
Kategorie: Aktuality

Včelařský kroužek

ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice nabízí Včelařský kroužek pro děti od 6 do 11 let. Počet zájemců je omezen. [více …]