obrázek v hlavičce

Změna strategie schválena

Datum: 16.01.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
Změna strategie komunitně vedeného místního rozvoje "Na společné cestě krajinou ovoce a pískovce" v programovém rámci PRV byla dne 15.1.2020 schválena.

Tato změna obsahuje:

- zrušení Fiche č. 5 Krátké řetězce a místní trhy 
- převedení alokace z Fiche pro operaci 19.3.1 Spolupráce MAS na ostatní Fiche v rámci operace 19.2.1. 
- přidání nové Fiche - čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. V rámci této Fiche chceme podporovat následující oblasti: a) Veřejná prostranství v obcích, b) Mateřské a základní školy, c) Hasičské zbrojnice, f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven. 

V rámci této změny došlo k úpravě:
1. Finančního plánu v návaznosti na skutečně zazávazkované finanční prostředky a plán na rok 2019 a 2020.
2. Indikátorů - některé hodnoty již byly překročeny, upraveny cílové hodnoty + doplněny indikátory pro novou Fichi.
3. Programového rámce - upraveno formou Dodatku č. 1 SCLLD.