obrázek v hlavičce

Změna názvu a právní formy Podchlumí

Datum: 16.03.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Místní akční skupina změnila svůj název i právní formu!

K 27. únoru 2015 nabyla platnosti změna spolku Podchlumí o.s. a jejího názvu. Změnu názvu schválila Valná hromada dne 2. 12. 2014.

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zákona o sdružování občanů k přesunu právní úpravy o. s. (resp. spolků) do nového občanského zákoníku. Stávající občanská sdružení jsou převedena do spolkového rejstříku a právní formou bude "zapsaný spolek".

Původní název: Podchlumí o.s. (právní forma občanské sdružení)

Nový název: MAS Podchlumí, z. s. (právní forma: zapsaný spolek)