obrázek v hlavičce

Výzva pro MŠ a ZŠ Šablony III. vyhlášena

Datum: 03.04.2020
  | 
Kategorie: Aktuality
Cílem výzvy Šablony III je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Celkem až 3 miliardy korun jsou alokovány na zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách (např. personální podporou v podobě školního asistenta, školního psychologa, speciálního či sociálního pedagoga, chůvu) nebo na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (např. sdílením zkušeností, tandemovou výukou či zahraničními stážemi). Šablony navazují na dvě již proběhlé vlny, které podstatnou měrou pomohly implementovat principy společného vzdělávání do praxe.

Podrobné informace naleznete na webu MŠMT.

Pro další informace a pomoc se zpracováním žádosti neváhejte kontaktovat Ing. Terezu Šubrtovou nebo Mgr. Zdeňku Novotnou - viz kontakty.