obrázek v hlavičce

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství

Datum: 07.08.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1.kolo příjmu žádostí na projektová opatření PRV 2014-2020.

Více než 5 miliard korun je připraveno pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství v prvním kole příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020. Ministerstvo vyšlo vstříc požadavkům zemědělců a jako první na podzim vyhlásí opatření na investice do zemědělského majetku, potravinářských podniků a lesního hospodářství. Dotace půjdou také na inovativní technologie v potravinářství nebo na budování lesních cest.

„Hlavním cílem je posílení konkurenceschopnosti a podpora sektorů, které by se bez podpory ocitly v tíživé situaci. Proto byl v případě zemědělských investic zvolen přístup sektorových obálek, přičemž více než polovina alokace určené pro živočišnou výrobu půjde na chov skotu. Velký důraz se klade i na stabilizaci chovu prasat a drůbeže. Pokud jde o rostlinnou výrobu, přednost dostanou projekty v oblastech, které jsou náročné na speciální technologie a vyžadují větší nároky na pracovní sílu,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka s tím, že bylo také nastaveno dělení do záměrů podle velikosti projektu.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Zdroj: Portál eAGRI [online]. [cit. 2015-07-31]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/ministerstvo-zemedelstvi-rozdeli.html.

Více informací na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/.