obrázek v hlavičce

Projekty na naučné stezky schváleny

Datum: 08.11.2011
  | 
Kategorie: Aktuality
V červnu 2011 podala místní akční skupina Podchlumí o.s. dvě žádosti o dotaci na naučné stezky. 3.11.2011 byly tyto projekty schváleny ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova.

Místní akční skupina Podchlumí o. s. získala dotaci z Programu rozvoje venkova na dva nové projekty na naučné stezky. Jedná se o pokračování Ovocné stezky Podchlumím a novou naučnou s názvem „Po stopách E. Štorcha a K. Zemana“.
První etapa Ovocné stezky, vedoucí z Kamenice do Podhorního Újezdu, je již úspěšně zrealizována. Projekt zahrnoval umístění informačních tabulí, odpočinkových míst a úpravu cesty v Konecchlumí. Druhá etapa stezky bude začínat nad obcí Podhorní Újezd a povede do obce Ostroměř. Z této cesty je překrásný výhled na rozsáhlé ovocné sady jabloní, hrušní, třešní a broskvoní. Na tomto úseku cesty (než vstoupíme do samotné obce Ostroměř) budou umístěny dvě informační tabule a čtyři lavičky. Stezka vede také kolem archeologické památky - slovanského hradiště, které vzniklo v druhé polovině 9. století a které patřilo mezi jedno ze sídel kmene Charvátů. Při sestupu do obce Ostroměř vede stezka po svažité cestě, která není chráněna proti smývání při prudších deštích. V rámci projektu proto budou na části cesty umístěny odvodňovací žlaby a betonové žlabovky odvádějící dešťovou vodu.
Projekt "Po stopách E. Štorcha a K. Zemana" se zabývá vybudováním naučné stezky v obci Ostroměř, která se stala rodištěm českého pedagoga, spisovatele a archeologa - E. Štorcha, který proslul především svými povídkami a romány situovanými nejčastěji do období doby kamenné a doby bronzové, a K. Zemana - filmového režiséra, výtvarníka a loutkaře. Stezka bude mít devět zastavení a bude návštěvníky seznamovat s historickými událostmi a přírodními zajímavostmi na území obce Ostroměř, jejíž osídlení je známé už v pravěku. Projekt zahrnuje vybudování devět zastavení, která budou vybavena mobiliářem (lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a informační tabule), terénní úpravy včetně výsadby zeleně, opravy plotu a podezdívky. Bude zhotovena dřevěná socha a vydána informační brožura o naučné stezce.
Realizace projektů začne na jaře příštího roku a na podzim bude ukončena. Věříme, že tyto projekty přispějí ke zvýšení počtu návštěvníků území a k posílení sounáležitosti místních lidí k regionu, ve kterém žijí.